Øasen

August 5, 2022
Copenhagen, Denmark
Trianglen